097-8989898
 
@berclub
 
 
   

คะแนนที่ได้ 79.50 %
ทำนายโชคชะตาของผู้ที่ใช้เบอร์ 0960404047 เป็นประจำ 

เลข : 47
เลขของนักปฎิบัติ คิดแล้วลงมือทำ มีความขยันและครุ่นคิดเรื่องงานจนเป็นเรื่องปกติ เชื่อมั่นในตัวเองสูง คำพูดคำจาน่าเชื่อถือ เป็นคนตรงไปตรงมา ฉลาดหลักแหลม จะประสบความสำเร็จได้จากความพยายาม และความอดทน มีคำพูดหนักแน่น เป็นนักปฎิบัติที่ดี มักได้รับความไว้วางใจให้ทำงานยากๆ และมีโอกาสประสบความสำเร็จ เพราะเป็นคนลุย สู้งาน ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่อยู่เสมอ เหมาะกับงานนักปราศรัย ผู้นำชุมชน นักการเมือง นักพูด นักโต้วาที นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ควรสังเกตตัวเองให้ระวังคำพูดเชือดเฉือนบาดใจคน ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ และระวังความเครียดจากการทำงานหนัก
(น้ำหนักคำพยากรณ์ 30)
เลข : 04
ฉลาดหลักแหลม ชอบเข้าสังคม สืบเสาะความลับเก่ง ไหวพริบดี ช่างพูด เรียนรู้ศาสตร์หลายๆอย่างพร้อมๆกันได้ดี ประสาทสัมผัสไว เรียนรู้รวดเร็ว เหมาะจะทำงานประสานงาน งานเลขา นักบัญชี นักข่าว นักสืบ นักเจรจาต่อรอง นักตรวจสอบภายใน บุคลิกเป็นคนกระฉับกระเฉง แต่ควรสังเกตตนเองให้พึงระมัดระวังเรื่องความรอบคอบ อย่าคล้อยตามผู้อื่นง่ายๆ ควรมีสติมากๆและไตร่ตรองทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาด้วยสติปัญญาตนเองจะดีมาก ..
(น้ำหนักคำพยากรณ์ 89)
เลข : 40
ฉลาดหลักแหลม ชอบเข้าสังคม สืบเสาะความลับเก่ง ไหวพริบดี ช่างพูด เรียนรู้ศาสตร์หลายๆอย่างพร้อมๆกันได้ดี ประสาทสัมผัสไว เรียนรู้รวดเร็ว เหมาะจะทำงานประสานงาน งานเลขา นักบัญชี นักข่าว นักสืบ นักเจรจาต่อรอง นักตรวจสอบภายใน บุคลิกเป็นคนกระฉับกระเฉง แต่ควรสังเกตตนเองให้พึงระมัดระวังเรื่องความรอบคอบ อย่าคล้อยตามผู้อื่นง่ายๆ ควรมีสติมากๆและไตร่ตรองทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาด้วยสติปัญญาตนเองจะดีมาก ..
(น้ำหนักคำพยากรณ์ 90)
เลข : 04
ฉลาดหลักแหลม ชอบเข้าสังคม สืบเสาะความลับเก่ง ไหวพริบดี ช่างพูด เรียนรู้ศาสตร์หลายๆอย่างพร้อมๆกันได้ดี ประสาทสัมผัสไว เรียนรู้รวดเร็ว เหมาะจะทำงานประสานงาน งานเลขา นักบัญชี นักข่าว นักสืบ นักเจรจาต่อรอง นักตรวจสอบภายใน บุคลิกเป็นคนกระฉับกระเฉง แต่ควรสังเกตตนเองให้พึงระมัดระวังเรื่องความรอบคอบ อย่าคล้อยตามผู้อื่นง่ายๆ ควรมีสติมากๆและไตร่ตรองทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาด้วยสติปัญญาตนเองจะดีมาก ..
(น้ำหนักคำพยากรณ์ 89)
เลข : 40
ฉลาดหลักแหลม ชอบเข้าสังคม สืบเสาะความลับเก่ง ไหวพริบดี ช่างพูด เรียนรู้ศาสตร์หลายๆอย่างพร้อมๆกันได้ดี ประสาทสัมผัสไว เรียนรู้รวดเร็ว เหมาะจะทำงานประสานงาน งานเลขา นักบัญชี นักข่าว นักสืบ นักเจรจาต่อรอง นักตรวจสอบภายใน บุคลิกเป็นคนกระฉับกระเฉง แต่ควรสังเกตตนเองให้พึงระมัดระวังเรื่องความรอบคอบ อย่าคล้อยตามผู้อื่นง่ายๆ ควรมีสติมากๆและไตร่ตรองทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาด้วยสติปัญญาตนเองจะดีมาก ..
(น้ำหนักคำพยากรณ์ 90)
เลข : 04
ฉลาดหลักแหลม ชอบเข้าสังคม สืบเสาะความลับเก่ง ไหวพริบดี ช่างพูด เรียนรู้ศาสตร์หลายๆอย่างพร้อมๆกันได้ดี ประสาทสัมผัสไว เรียนรู้รวดเร็ว เหมาะจะทำงานประสานงาน งานเลขา นักบัญชี นักข่าว นักสืบ นักเจรจาต่อรอง นักตรวจสอบภายใน บุคลิกเป็นคนกระฉับกระเฉง แต่ควรสังเกตตนเองให้พึงระมัดระวังเรื่องความรอบคอบ อย่าคล้อยตามผู้อื่นง่ายๆ ควรมีสติมากๆและไตร่ตรองทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาด้วยสติปัญญาตนเองจะดีมาก ..
(น้ำหนักคำพยากรณ์ 89)


 

 
Tel. 097-8989898
Email:
 
C COPYRIGHT (C) 2014 bersociety.com All Right Reserved.