080-9888888
 
@berclub
 
 
   

คะแนนที่ได้ 82.50 %
ทำนายโชคชะตาของผู้ที่ใช้เบอร์ 0902898289 เป็นประจำ 

เลข : 89
ไหวพริบดี เป็นคนช่างจดจำช่างสังเกต สนใจใฝ่รู้นอกเหนือตำรา เชื่อมั่นในตัวเองเป็นอย่างมากตัวเอง บ้าพลัง เผด็จการ เข้มงวดแบบฮิตเลอร์ แต่ก็เป็นคนใจกว้าง มีน้ำใจ มีลางสังหรณ์และสัมผัสพิเศษดีเยี่ยม ไม่ยอมก้มหัวให้ใคร มีความเป็นคนอนุรักษ์นิยม และมีความทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ในคนคนเดียวกัน เลขนี้เด่นเรื่องการส่งเสริมพลังจิตและอำนาจบารมี ทำให้ผู้ครอบครองฝ่าวิฤติหนักในชีวิตไปได้บ่อยครั้ง เหมาะจะทำธุรกิจเกี่ยวกับค้าขายเครื่องลางของขลัง วัตถุโบราณ ธุรกิจทางอินเตอร์เน็ท หรืองานไอทีเป็นต้น เลขนี้เป็นเลขดี เสียแต่ขาดความอ่อนหวานไปซักหน่อย เจ้าตัวควรระวังกิริยาอย่าห่ามเกินไปจนขาดเสน่ห์
(น้ำหนักคำพยากรณ์ 85)
เลข : 28
คุณมีความทะเยอทะยาน มีความเป็นนักเลง มีน้ำใจกว้างขวาง ถึงไหนถึงกัน จิตใจกล้าหาญระดับเข้าพ่อเซี่ยงไฮ้ อยู่ไหนมักเป็นที่รู้จัก มั่นใจในตัวเองและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่ก้มหัวให้ใคร ได้รับการขนานนามว่าเป็น"ลูกพี่" เสมอ เก่งการหมุนเงินจำนวนมากๆ ใช้เงินเก่ง แต่ก็หาเงินเก่งเช่นกันอยากใช้อะไรก็ใช้แบบไม่ค่อยคิด ไปไหนใครก็เรียกว่า "ป๋า" ความรักมักคบหลายคน มีโอกาสพบเจอรักสามเส้า เหมาะจะทำธุรกิจใดๆที่ต้องหมุนเงินก้อนโต เช่น นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ปล่อยเงินกู้ .วิ่งเต้น ล๊อบบี้ งานสีเทาๆ คุณจะประสบความสำเร็จได้เพราะความฉลาดและทะเยอทะยาน แต่ควรมีสติในการใช้เงิน ระวังจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอบายมุข เลขนี้เป็นอีกเลขที่ใช้แล้วทำงานสนุก คุณมีดวงจะประสบความสำเร็จได้ดีในภายหลังถ้ามีสมาธิแน่วแน่ในการลงมือทำสิ่งที่ฝัน ขอให้มีความอดทน อย่าล้มเลิกความตั้งใจไปเสียก่อน มีดวงจะประสบผลดีกับการตั้งหลักปักฐานในต่างแดน...
(น้ำหนักคำพยากรณ์ 80)
เลข : 82
คุณมีความทะเยอทะยาน มีความเป็นนักเลง มีน้ำใจกว้างขวาง ถึงไหนถึงกัน จิตใจกล้าหาญระดับเข้าพ่อเซี่ยงไฮ้ อยู่ไหนมักเป็นที่รู้จัก มั่นใจในตัวเองและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่ก้มหัวให้ใคร ได้รับการขนานนามว่าเป็น "ลูกพี่" เสมอ เก่งการหมุนเงินจำนวนมาก ๆ ใช้เงินเก่ง แต่ก็หาเงินเก่งเช่นกัน อยากใช้อะไรก็ใช้แบบไม่ค่อยคิด ไปไหนใครก็เรียกว่า "ป๋า" ความรักมักคบหลายคน มีโอกาสพบเจอรักสามเส้า เหมาะจะทำธุรกิจใด ๆ ที่ต้องหมุนเงินก้อนโต เช่น นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ปล่อยเงินกู้ วิ่งเต้น ล๊อบบี้ งานสีเทา ๆ คุณจะประสบความสำเร็จได้เพราะความฉลาดและทะเยอทะยาน แต่ควรมีสติในการใช้เงิน ระวังจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอบายมุข เลขนี้เป็นอีกเลขที่ใช้แล้วทำงานสนุก คุณมีดวงจะประสบความสำเร็จได้ดีในภายหลัง ถ้ามีสมาธิแน่วแน่ในการลงมือทำสิ่งที่ฝัน ขอให้มีความอดทน อย่าล้มเลิกความตั้งใจไปเสียก่อน มีดวงจะประสบผลดีกับการตั้งหลักปักฐานในต่างแดน
(น้ำหนักคำพยากรณ์ 80)
เลข : 98
ไหวพริบดี เป็นคนช่างจดจำช่างสังเกต สนใจใฝ่รู้นอกเหนือตำรา เชื่อมั่นในตัวเองเป็นอย่างมากตัวเอง บ้าพลัง เผด็จการ เข้มงวดแบบฮิตเลอร์ แต่ก็เป็นคนใจกว้าง มีน้ำใจ มีลางสังหรณ์และสัมผัสพิเศษดีเยี่ยม ไม่ยอมก้มหัวให้ใคร มีความเป็นคนอนุรักษ์นิยม และมีความทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ในคนคนเดียวกัน เลขนี้เด่นเรื่องการส่งเสริมพลังจิตและอำนาจบารมี ทำให้ผู้ครอบครองฝ่าวิฤติหนักในชีวิตไปได้บ่อยครั้ง เหมาะจะทำธุรกิจเกี่ยวกับค้าขายเครื่องลางของขลัง วัตถุโบราณ ธุรกิจทางอินเตอร์เน็ท หรืองานไอทีเป็นต้น เลขนี้เป็นเลขดี เสียแต่ขาดความอ่อนหวานไปซักหน้อยเจ้าตัวควรระวังกริยาอย่าห่ามเกินไปจนขาดเสน่ห์
(น้ำหนักคำพยากรณ์ 85)
เลข : 89
ไหวพริบดี เป็นคนช่างจดจำช่างสังเกต สนใจใฝ่รู้นอกเหนือตำรา เชื่อมั่นในตัวเองเป็นอย่างมากตัวเอง บ้าพลัง เผด็จการ เข้มงวดแบบฮิตเลอร์ แต่ก็เป็นคนใจกว้าง มีน้ำใจ มีลางสังหรณ์และสัมผัสพิเศษดีเยี่ยม ไม่ยอมก้มหัวให้ใคร มีความเป็นคนอนุรักษ์นิยม และมีความทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ในคนคนเดียวกัน เลขนี้เด่นเรื่องการส่งเสริมพลังจิตและอำนาจบารมี ทำให้ผู้ครอบครองฝ่าวิฤติหนักในชีวิตไปได้บ่อยครั้ง เหมาะจะทำธุรกิจเกี่ยวกับค้าขายเครื่องลางของขลัง วัตถุโบราณ ธุรกิจทางอินเตอร์เน็ท หรืองานไอทีเป็นต้น เลขนี้เป็นเลขดี เสียแต่ขาดความอ่อนหวานไปซักหน่อย เจ้าตัวควรระวังกิริยาอย่าห่ามเกินไปจนขาดเสน่ห์
(น้ำหนักคำพยากรณ์ 85)
เลข : 28
คุณมีความทะเยอทะยาน มีความเป็นนักเลง มีน้ำใจกว้างขวาง ถึงไหนถึงกัน จิตใจกล้าหาญระดับเข้าพ่อเซี่ยงไฮ้ อยู่ไหนมักเป็นที่รู้จัก มั่นใจในตัวเองและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่ก้มหัวให้ใคร ได้รับการขนานนามว่าเป็น"ลูกพี่" เสมอ เก่งการหมุนเงินจำนวนมากๆ ใช้เงินเก่ง แต่ก็หาเงินเก่งเช่นกันอยากใช้อะไรก็ใช้แบบไม่ค่อยคิด ไปไหนใครก็เรียกว่า "ป๋า" ความรักมักคบหลายคน มีโอกาสพบเจอรักสามเส้า เหมาะจะทำธุรกิจใดๆที่ต้องหมุนเงินก้อนโต เช่น นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ปล่อยเงินกู้ .วิ่งเต้น ล๊อบบี้ งานสีเทาๆ คุณจะประสบความสำเร็จได้เพราะความฉลาดและทะเยอทะยาน แต่ควรมีสติในการใช้เงิน ระวังจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอบายมุข เลขนี้เป็นอีกเลขที่ใช้แล้วทำงานสนุก คุณมีดวงจะประสบความสำเร็จได้ดีในภายหลังถ้ามีสมาธิแน่วแน่ในการลงมือทำสิ่งที่ฝัน ขอให้มีความอดทน อย่าล้มเลิกความตั้งใจไปเสียก่อน มีดวงจะประสบผลดีกับการตั้งหลักปักฐานในต่างแดน...
(น้ำหนักคำพยากรณ์ 80)


 

 
Tel. 080-9888888
Email:
 
C COPYRIGHT (C) 2014 bersociety.com All Right Reserved.