080-9888888
 
@berclub
 
 
   

คะแนนที่ได้ -60.00 %
ทำนายโชคชะตาของผู้ที่ใช้เบอร์ 0891111011 เป็นประจำ 

เลข : 11
ดื้อรั้น ชอบทำตัวเด่น ชอบความท้าทายต้องการเป็นที่หนึ่ง มีความมักใหญ่ใฝ่สูง โกรธง่าย มุทะลุ และต้องกลับมานั่งผิดหวังและเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ เพราะความไม่รอบคอบและตัดสินใจเร็วเกินไป รับไม่ได้กับกับความพ่ายแพ้ กลัวการเสียหน้าเป็นที่สุด แข็งนอกอ่อนใน เหมาะกับงานที่ต้องใช้ไฟแรงกล้าแต่ใช้เวลาสั้นๆ หากทำงานที่ต้องใช้ความอดทน และความละเอียดรอบคอบ รวมถึงงานที่ต้องสอดคล้อง ประสานกับผู้อื่น มักไม่ประสบความสำเร็จ
(น้ำหนักคำพยากรณ์ -60)
เลข : 01
เชื่อมั่นใจตนเองสูง ชอบแสดงอำนาจ หลงตัวเอง อวดดี ไม่ชอบเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาใคร เลขนี้ไม่เหมาะกับบุคคลที่ต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มาก มีความเสี่ยงพอสมควรที่ จะมีความเครียดสะสม หงุดหงิดง่าย ทำคุณกับคนไม่ขึ้น มีภัยจากคนอิจฉาริษยา ในด้านดีคุณเป็นคนหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรี ฆ่าได้หยามไม่ได้ เมื่อตั้งใจทำอะไรแล้วก็จะมีความมานะอุตสาหะดีแต่มักไม่ค่อยประสบความสำเร็จ เพราะคาดหวังสูง และบางครั้งมีความอดทนไม่พอ..
(น้ำหนักคำพยากรณ์ -60)
เลข : 10
เชื่อมั่นใจตนเองสูง ชอบแสดงอำนาจ หลงตัวเอง อวดดี ไม่ชอบเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาใคร เลขนี้ไม่เหมาะกับบุคคลที่ต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มาก มีความเสี่ยงพอสมควรที่จะมีความเครียดสะสม หงุดหงิดง่าย ทำคุณกับคนไม่ขึ้น มีภัยจากคนอิจฉาริษยา ในด้านดีคุณเป็นคนหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรี ฆ่าได้หยามไม่ได้ เมื่อตั้งใจทำอะไรแล้วก็จะมีความมานะอุตสาหะดีแต่มักไม่ค่อยประสบความสำเร็จ เพราะคาดหวังสูง และบางครั้งมีความอดทนไม่พอ..
(น้ำหนักคำพยากรณ์ -60)
เลข : 11
ดื้อรั้น ชอบทำตัวเด่น ชอบความท้าทายต้องการเป็นที่หนึ่ง มีความมักใหญ่ใฝ่สูง โกรธง่าย มุทะลุ และต้องกลับมานั่งผิดหวังและเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ เพราะความไม่รอบคอบและตัดสินใจเร็วเกินไป รับไม่ได้กับกับความพ่ายแพ้ กลัวการเสียหน้าเป็นที่สุด แข็งนอกอ่อนใน เหมาะกับงานที่ต้องใช้ไฟแรงกล้าแต่ใช้เวลาสั้นๆ หากทำงานที่ต้องใช้ความอดทน และความละเอียดรอบคอบ รวมถึงงานที่ต้องสอดคล้อง ประสานกับผู้อื่น มักไม่ประสบความสำเร็จ
(น้ำหนักคำพยากรณ์ -60)
เลข : 11
ดื้อรั้น ชอบทำตัวเด่น ชอบความท้าทายต้องการเป็นที่หนึ่ง มีความมักใหญ่ใฝ่สูง โกรธง่าย มุทะลุ และต้องกลับมานั่งผิดหวังและเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ เพราะความไม่รอบคอบและตัดสินใจเร็วเกินไป รับไม่ได้กับกับความพ่ายแพ้ กลัวการเสียหน้าเป็นที่สุด แข็งนอกอ่อนใน เหมาะกับงานที่ต้องใช้ไฟแรงกล้าแต่ใช้เวลาสั้นๆ หากทำงานที่ต้องใช้ความอดทน และความละเอียดรอบคอบ รวมถึงงานที่ต้องสอดคล้อง ประสานกับผู้อื่น มักไม่ประสบความสำเร็จ
(น้ำหนักคำพยากรณ์ -60)
เลข : 11
ดื้อรั้น ชอบทำตัวเด่น ชอบความท้าทายต้องการเป็นที่หนึ่ง มีความมักใหญ่ใฝ่สูง โกรธง่าย มุทะลุ และต้องกลับมานั่งผิดหวังและเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ เพราะความไม่รอบคอบและตัดสินใจเร็วเกินไป รับไม่ได้กับกับความพ่ายแพ้ กลัวการเสียหน้าเป็นที่สุด แข็งนอกอ่อนใน เหมาะกับงานที่ต้องใช้ไฟแรงกล้าแต่ใช้เวลาสั้นๆ หากทำงานที่ต้องใช้ความอดทน และความละเอียดรอบคอบ รวมถึงงานที่ต้องสอดคล้อง ประสานกับผู้อื่น มักไม่ประสบความสำเร็จ
(น้ำหนักคำพยากรณ์ -60)


 

 
Tel. 080-9888888
Email:
 
C COPYRIGHT (C) 2014 bersociety.com All Right Reserved.